MS Hav av Oslo går på en mine utenfor Port Said på reise fra Basra til Beirut. En norsk motormann i maskinen blir drept og en annen nordmann blir funnet død i sjøen. Skipet slepes mot land, men kan ikke berges. (13.05.1942)

Johan Nygaardsvold er i dag den første norske statsministeren på besøk i Det hvite hus. Han og kronprins Olav mottas av president Franklin D. Roosevelt. (13.05.1942)

Trondheims ordfører og NS’ kretsfører advarer i en kunngjøring mot folk som utgir seg for å representere tyske eller norske myndigheter og går rundt og “inspiserer” private hus og leiligheter med en mulig beslagleggelse for øye. Man må forlange behørig legitimasjon av alle som innfinner seg, presiserer de. (13.05.1942)

En landsomfattende registrering av hager og parseller forberedes av Forsyningsnemndene rundt omkring. På denne måten vil man hindre at de som selv dyrker poteter og annet opptrer som kjøpere på markedet. (13.05.1942)

Det sendes ut et rundskriv om tvangsutskrivning av arbeidskraft til tyske anlegg i Norge. Tyskerne har foreløpig et behov på 15 000 mann, mange til veiarbeid i Nord-Norge. I første omgang gjelder dette menn mellom 18 og 45 år. I mange bransjer må opptil 20 prosent av arbeidstakerne utskrives til tyske anlegg. Mange nordmenn har allerede tatt arbeid på de tyske anleggene, men ikke mange nok til å sikre tilstrekkelig arbeidskraft for tyskerne. LOs illegale medlemsblad Fri Fagbevegelse skriver:

(13.05.1942)

Det tyske rustningsministeriet informerer arbeidsministeriet om at Organisation Todts arbeid i Norge skal innbefatte veibygging i Nord-Norge. Einsatzgruppe Wiking, som har byggeansvar for kystbefestningene, har også behov for flere folk. Dette omfatter en involvering av enda flere tyske firmaer, som hver må sende 50-100 av sine egne ansatte til arbeid i Norge, herunder rørleggere, elektrikere og maskinmontører. Dette kommer på toppen av den norske arbeidskraften tyskerne har behov for. (13.05.1942)