Dagen etter at mennene i Telavåg er sendt bort, foreløpig internert på Sandviken skole i Bergen, blir alle som er igjen i Telavåg samlet i ungdomshuset. Om lag 270 store og små, kvinner, eldre og barn, blir stuet inn her. Men det er ikke plass til alle, så mange av naustene i nærheten blir også benyttet. De har fått en time på seg til å pakke, men det er ikke så lett å få med seg så mye når mennene er borte, ungene er mange og noen av dem svært små. Uvissheten er stor; ingen vet hva som skjer videre. (01.05.1942)

Sporveiene inntar fortrinnsvis kvinner som konduktører for tiden. Mannfolkene skal på skogen og til jordbruket. (01.05.1942)