MT Hamlet av Drammen blir torpedert og senket av den tyske ubåten U-753 på reise fra Texas til Liverpool. Alle 36 nordmenn om bord redder seg i land med livbåter. (27.05.1942)

Politiet i Ålesund beslaglegger mengder av sykler som skal benyttes i tilfelle de får bruk for dem, skriver Rolf Strømsheim i dagboka si. Dessuten: “Tyskerne kjører åpenlyst gjennom gatene med vogner lastet med kjøtt, smør, kaffe m.m. Alle tyskere ser tjukke og velfødde ut. Det begynner nå å bli magert med mat, lite brød og smør. Sulten nærmer seg raskt”. (27.05.1942)

114 nye norske fanger ankommer Sachsenhausen, blant dem flere av gislene fra Telavågaffæren. (27.05.1942)

Det er stjålet 16 000 brødmerker fra en brødbil som sto parkert i Bygdøy allé. Merkene lå i en dokumentmappe som senere blir funnet i en oppgang i nærheten, men merkene er vekk. (27.05.1942)