MT Lise blir utsatt for et artilleriangrep fra en tysk ubåt nordøst for Curacao. Lise besvarer ilden med akterkanonen, men tre-fire skudd fra tyskeren setter kanonen ut av spill og tolv mann blir drept. En torpedo senker skipet. Noen fra besetningen kommer seg inn til Curacao, mens et fly sendes ut for å lete etter andre. Etter 20 dager blir en flåte med fem mann funnet. De har greid seg fint: En liten hai, en størjeliknende fisk på 1,5 meter og en skilpadde har vært et godt tilskudd til kostholdet på flåten. Til sammen 21 overlever. (12.05.1942)

Flyalarm i Vardø: To fly kommer i stor høyde, men ikke noe angrep. Ny alarm senere, etterfulgt av angrep med to fly i stor høyde fra nordvest til sørøst. Trolig tre bomber sluppet over militært område på Vårberget. (12.05.1942)

Den norske ambassaden i Washington holder mottakelse for statsminister Nygaardsvold, som er på USA-besøk sammen med kronprins Olav. På statsministerens venstre side sitter ambassadør Morgenstierne. (12.05.1942)

Helene Strand Johansen (til venstre) og Mirjam Kristiansen (født i Russland) forsvinner i Auschwitz som de første norske kvinnene. Johansen ble arrestert i 1941 på grunn av mistanke om motstand, mens Kristiansen ble arrestert som sekretær for den russiske legasjon i Oslo i 1941. (12.05.1942)

Skolestyret i Ålesund bestemmer at folkeskolen skal ta sommerferie fra 20. juni til 17. august. Det blir ingen eksamen, alle elever får standpunktkarakterer. (12.05.1942)