MS Vardø av Stokmarknes skytes i brann og senkes underveis til Petsamo. Skipet er rekvirert av tyskerne og seiler med norske mannskaper. Alle blir reddet. (26.05.1942)

Harald Andreas Gerotti Slåttelid, far til Ørnulf Slåttelid, blir arrestert i Odda bare ni dager etter at sønnen ble drept av tyskerne. Harald har ledet det illegale kommunistiske parti i Odda og vært med på organisering av illegale grupper. Han sitter på Møllergata 19 og Grini til han blir skutt i 1943. (26.05.1942)

Røde Kors-søstrene sender et brev til øverste SS-politisjef Rediess, der de anmoder om tillatelse til å sette i gang et hjelpearbeid blant de norske politiske fangene rundt omkring i landet. De påpeker at Røde Kors, i full forståelse med franske okkupasjonsstyrker, fikk drive hjelpearbeid for tyske politiske fanger under første verdenskrig. De ber på denne bakgrunn om Rediess’ tillatelse til å organisere tilsvarende hjelpearbeid i Norge. Rediess’ svar er kort: “Jeg beklager at jeg etter de erfaringer jeg har gjort ikke kan imøtekomme Deres andragelse”. (26.05.1942)

Tyskerne innstifter Østfrontmedaljen, som utdeles til stridende og ikke-stridende personell på tysk side som har deltatt på østfronten i perioden 15. november 1941 til 15. april 1942. Medaljen deles også ut til alle som har blitt såret eller fått frostbitt i tjenesten. I løpet av krigen blir i overkant av 3 millioner medaljer utdelt, også til mange norske frontkjempere. Bildet viser en tysk frontsøster som er dekorert med Østfrontmedaljen. Hun bærer bare medaljebåndet, ettersom selve medaljen kun bæres til gallaantrekk. I tillegg bærer hun Såretmerket og medaljebåndet til Jernkorset. (26.05.1942)