MT Hamlet av Drammen blir torpedert og senket av den tyske ubåten U-753 på reise fra Texas til Liverpool. Alle 36 nordmenn om bord redder seg i land med livbåter. (27.05.1942)