114 nye norske fanger ankommer Sachsenhausen, blant dem flere av gislene fra Telavågaffæren. (27.05.1942)