MS Siljestad av Oslo blir torpedert av en tysk ubåt og synker på reise fra New York til Alexandria. Lasten er stykkgods og krigsmateriell. To mann drukner når de går fra borde, mens 31 mann berger seg i to livbåter. Dagen etter blir de overlevende plukket opp av jugoslaviske Kupa. Samme dag blir også Kupa torpedert, men samtlige om bord kommer seg til land med livbåter. (15.05.1942)

DS Selje av Bergen blir senket av britiske fly på vei hjem fra Rotterdam. Skipet har ligget ved verksted for å få montert kanoner om bord. 15 av Seljes norske besetning på 40 mister livet under forliset, mens samtlige 22 tyskere om bord klarer seg. (15.05.1942)

Tyskerne fortsetter utbyggingen av Nordlandsbanen. I dag åpner strekningen Mo i Rana – Storforshei. Samtidig blir Dunderlandsbanen innlemmet i Nordlandsbanen. (15.05.1942)

Kirurg Ephraim Wolff Koritzinsky dør 58 år gammel på Innherred sykehus i Levanger. Han ble i desember arrestert av tyskerne og plassert på Falstad. Der har han fungert som fengselslege, men fikk kreft og ble overført til sykehuset. Han etterlater seg kone og fem barn, blant dem Theo Koritzinsky. (15.05.1942)

De 72 arresterte mennene fra Telavåg sendes til Tyskland og Sachsenhausen. 31 av dem kommer til å dø der, mange av underernæring og dysenteri. I omkringliggende bygder er det nå slått opp plakater med advarsler om at det er ulovlig å bosette seg i Telavåg og at nordmenn som befinner seg der vil bli skutt. (15.05.1942)

Israel Steinfeld arresteres for andre gang, og forretningen hans i Kongens gate i Ålesund blir konfiskert. Butikken er fra før tilgriset med hakekors og ordet «JUDE». Han blir satt til å arbeide utenfor fengselet, blant annet med registrering og kontroll av beslaglagte radioapparater på Aspøy skole, og blir daglig ført til fots til arbeidsstedet. Senere overføres han til Falstad, tvangsarbeid i Nord-Norge og til slutt Grini. Han blir sittende fengslet helt til deportering i november. (15.05.1942)

Tyve overlevende fra Operasjon Fritham på Svalbard begir seg de 90 kilometrene fra Barentsburg til Sveagruva. Hundekjøreren omkommer i en bresprekk. Turen feiler, men neste gruppe lykkes og etablerer seg. En tredje gruppe lykkes i å etablere seg ved Longyearbyen. (15.05.1942)