En tysk ubåt torpederer og senker MS Baghdad øst for Martinique. Åtte mann blir drept og flere alvorlig skadet. Livbåtene kommer fra hverandre, men begge når land med mange skadde. (30.05.1942)

Utdrag av leserbrev i Aftenposten: «Disse brennevinskøene er en skam for landet, for hovedstaden, i disse dypt alvorlige tider. Nede på Lilletorvet omsettes akevitt til kr. 80-100-125 pr. flaske. De «siste dagers heldige» tjener penger på krigen og de vanskeligheter denne skaper. Enn om man skaffet de mest brennevins-tørste et nødtvungent og påkrevet sanatorieopphold på jordarbeide og matauk?» (30.05.1942)