Tyskerne innstifter Østfrontmedaljen, som utdeles til stridende og ikke-stridende personell på tysk side som har deltatt på østfronten i perioden 15. november 1941 til 15. april 1942. Medaljen deles også ut til alle som har blitt såret eller fått frostbitt i tjenesten. I løpet av krigen blir i overkant av 3 millioner medaljer utdelt, også til mange norske frontkjempere. Bildet viser en tysk frontsøster som er dekorert med Østfrontmedaljen. Hun bærer bare medaljebåndet, ettersom selve medaljen kun bæres til gallaantrekk. I tillegg bærer hun Såretmerket og medaljebåndet til Jernkorset. (26.05.1942)