Det er utstedt forbud mot kjøring av personkjøretøyer (biler og motorsykler) på søndager og helligdager. Forbudet gjelder fra kl. 16 dagen før slike dager til kl. 6 påfølgende hverdag. Unntatt fra forbudet er busser og drosjer. (29.05.1942)