MT Haakon Hauan av Oslo blir torpedert og skadet av den tyske ubåten U-753 på reise fra Norfolk til Galveston. Bunnen rives opp i 60 fots lengde, men skipet holder sammen og maskinen er intakt. Mannskapet klarer å føre skipet inn til New Orleans. (25.05.1942)