Leiv Lea, høyesterettsdommer fra Stavanger og pioner i motstandsarbeidet som leder for Milorg i Stavangerdistriktet, dør under Gestapo-forhør i Bergen. Han har drevet med mange og varierte illegale oppdrag, som innebar etterretning, innsamling av penger til motstandsarbeid og annet foreningsarbeid. Lea etterlater seg kone og tre barn. (03.05.1942)

Tyske båter på havna i Ålesund og på Valderhaugfjorden blir angrepet av allierte fly. Lastebåten Consul Karl Fisser blir senket, og en tankbåt blir skadet. Ifølge krigsdagboka til XXXIII Armekommando i Trondheim, blir tre tyskere drept og 25 såret. (03.05.1942)