Røde Kors-søstrene sender et brev til øverste SS-politisjef Rediess, der de anmoder om tillatelse til å sette i gang et hjelpearbeid blant de norske politiske fangene rundt omkring i landet. De påpeker at Røde Kors, i full forståelse med franske okkupasjonsstyrker, fikk drive hjelpearbeid for tyske politiske fanger under første verdenskrig. De ber på denne bakgrunn om Rediess’ tillatelse til å organisere tilsvarende hjelpearbeid i Norge. Rediess’ svar er kort: “Jeg beklager at jeg etter de erfaringer jeg har gjort ikke kan imøtekomme Deres andragelse”. (26.05.1942)