En enslig værballong kommer drivende inn fra havet og faller ned ved Forus flyplass. Ballongen er en del av Operation Outward, et prosjekt britene har satt i gang for å skape støy bak fiendens linjer. Det bryter ut gressbrann der ballongen faller ned, og undersøkelser viser at den er utstyrt med en metallboks som inneholder glassflasker med brennbar væske. Dagen etter meldes det om flere ballonger på strekningen Lindesnes – Sirdal, og det blir strømbrudd flere steder når slepevaierne kortslutter høytspentledninger. Bildet viser oppsendelse av værballonger ved Felixstowe. Se video: https://www.youtube.com/watch?v=ZnSNddPJG6A (24.05.1942)

Trygve Kulprud blir arrestert sammen med sin bror og svoger fordi de har hjulpet en russisk flyktning med mat og klær. Han sitter fem uker i Lillehammer fengsel før han blir sendt til Grini, deporteres til Sachsenhausen og dør der. (23.05.1942)

Catalina-flyet Vingtor, underlagt RAF, redder de to norske agentene Eivind Viken og Ole Snefjellå som har operert radiosenderen PI II på Staveneset i Sunnfjord. De har sendt nødsignal om at de er i fare for å bli oppdaget etter tyskernes arrestasjoner etter Telavåg-affæren. Chester og Petrine Saltskår, som har bistått agentene, blir også transportert til Skottland sammen med sin toårige sønn. (23.05.1942)

10-12 biler svinger opp foran Jar skole i Bærum. Skolen, som har ord på seg for å være et «motstandsreir», får besøk av Vidkun Quisling, kirke- og undervisningsminister Skancke og politiminister Jonas Lie. De ledsages av 20-30 bevæpnede politifolk. Lærerne blir samlet i et rom der de får en leksjon av Skancke om lærersambandet. Quisling tar ordet og arbeider seg opp i fullt raseri: «Det er dere lærere som er skyld i at vi ikke har fått noe riksting. Det er deres skyld at Norge i dag ikke er blitt et fritt og selvstendig rike». Etter Quislings tale blir lærerne forhørt én og én. Ingen av dem benekter å ha nektet å betrakte seg som medlemmer av lærersambandet. Ikke vil de melde seg inn nå heller. Lærerne står på sitt. Quisling truer med harde straffetiltak, og lærerne blir arrestert. De blir sittende lenge i fengsel og får ikke sine stillinger tilbake når de kommer ut. En NS-ledelse for skolen utnevnes. (22.05.1942)

En storstilt svindel med bensolsprit er avslørt ved Rikshospitalet. En fullmektig som har samarbeidet med fire «detaljister» er siktet i saken. Tre av detaljistene har tilstått, og det er sterke indisier mot fjerdemann. (22.05.1942)

Wehrmacht har beslaglagt Kunstnernes Hus i Oslo, og bygget blir tømt til siste tegnestift på kort tid. Stiftelsen fortsetter fra et midlertidig kontor i Camilla Collets vei 8. Huset blir nå som en uinntagelig festning med tette piggtrådsperringer på plenen foran huset. (21.05.1942)

Ti av bygdas kvinner i Rakkestad har gått i gang med lompebaking i stor stil: Det skal bakes i alt 50 000 potetlomper som skal selges uten merker. Forhistorien er at 20 tonn poteter frøs under kuldeperioden, og disse potetene skal nå bli til lomper. Det som ikke går med innenbygds skal selges i Fredrikstad, hvor man etter sigende kan avta nær sagt hvor store kvanta som helst. (21.05.1942)

Einsatzgruppe Wiking har kommet frem til mer konkrete tall over arbeidskraftbehovet i Norge. Tallene må bli mye høyere: Byggeprogrammet blir planlagt med sikte på at innsatsen krever totalt 76 500 arbeidere. Størst andel er tenkt å tilfalle befestningsanleggene: 40 000. Jernbanene, veiene og kaiene skal ha henholdsvis 25 000, 10 000 og 1500 arbeidere. (21.05.1942)

Ruben Ullmann blir deportert og sendt til Sachsenhausen sammen med sin bror Paul og far Isak. Alle tre ble arrestert av Gestapo i november etter at Ruben hadde drevet med illegalt informasjonsarbeid fra det medisinske fakultetet ved Universitetet i Oslo. Ruben dør etter hvert på sykestuen i Sachsenhausen, mens broren og faren forsvinner i oktober. Arthur Rosenberg, en tysk-jødisk flyktning som kom til Norge i 1939, blir også deportert og forsvinner på samme vis som sistnevnte. (21.05.1942)

Sicherheitsdienst-offiseren Eduard Boesten plukker ut Ivar Grande som nestkommanderende i Henry Rinnans spesialavdeling Sonderabteilung Lola. Ivar Grande blir etter hvert, spesielt fra februar 1943, en av de mest aktive torturistene. Grande har bakgrunn som konstabel ved ordenspolitiet i Trondheim og meldte seg inn i NS i desember 1940. (21.05.1942)

15 jærbuer blir henrettet i Trandumskogen, etter at de planla flukt til England fra Obrestad i oktober. Disse 15 utgjør mer enn en fjerdedel av de 56 norske englandsfarerne som blir dømt til døden og henrettet under krigen. (21.05.1942)

MT Norland av Oslo blir torpedert og senket av den tyske ubåten U-108 på reise fra Glasgow til Texas. Alle 48 om bord kommer seg i livbåter og overlever. (20.05.1942)

Den tyske hjelpekrysseren Michel sniker seg lydløst innpå MS Kattegat av Oslo, som er på reise fra Cape Town til Montevideo. Plutselig åpner Michel voldsom artilleriild, MS Kattegat blir kapret og den uskadde besetningen blir overført til Michel. Skipet blir deretter senket. Mannskapet føres som fanger til Japan. Marthon Johan Hermansen fra Stavanger dør i fangenskap der. (20.05.1942)

Skogsarbeidere i Telemark fylke får betydelige ekstrarasjoner av matvarer, blant annet 375 kasser fiskekaker, 125 kasser hvalkarbonade, 3700 kilo salt flesk, 70 500 esker buljongterninger og 350 kasser kondensert eller tørr melk. Utdelingen skjer innen 1. august. (20.05.1942)

Tyskerne arresterer flere motstandsmenn etter Telavåg-affæren: Asbjørn Melvær og Harald Myrvåg fra Værlandet/Bulandet arresteres for å blant annet ha tatt imot og oppbevart våpen fra England. De føres til Bergen og Grini, senere til den tyske NN-leiren Natzweiler-Struthof i Frankrike. Begge dør der. (20.05.1942)

En ny lov offentliggjøres: Studenter og høyskoleelever som har tjenestegjort fra tre til seks måneder i Regiment Nordland, Den norske legion eller tilsvarende tjeneste, skal gis et tillegg av seks måneder til sin ansiennitet ved konkurranse om ansettelser i offentlig tjeneste etter avlagt utdannelse. Ytterligere tjeneste utover seks måneder gir ytterligere tillegg i ansiennitet. (20.05.1942)

To personer som har nektet å ta anvist arbeid ved filetfabrikken i Hammerfest er dømt til 30 dagers ubetinget fengsel. (20.05.1942)

MT Beth av Oslo torpederes og senkes av en tysk ubåt på reise fra Trinidad til England. To personer omkommer når livbåtene settes på vannet, mens 30 overlever. (18.05.1942)