Vidkun Quisling taler under pinsestevnet for NS i Borre. Han har merket seg at motstandsfolk bruker hønseringer, det vil si små fotringer av metall for merking av høns, som protestmerker i norske farger. Han ønsker å opprette en egen leir for disse “hønsehuene” på Berg utenfor Tønsberg: “Er det ikke sørgelig at selv modne menn og kvinner demonstrerer sin tåpelighet på den måten? Men vi skal ta konsekvensen av disse demonstrasjoner. Vi skal opprette hønsegårder for dem. Her i nærheten av Tønsberg vil vi således få i stand en stor hønsegård”. Berg interneringsleir blir den eneste fangeleiren i Norge som bare har norske fangevoktere. Ut på høsten 1942 blir leiren brukt som transittleir for jøder. (25.05.1942)