Utdrag av leserbrev i Aftenposten: «Disse brennevinskøene er en skam for landet, for hovedstaden, i disse dypt alvorlige tider. Nede på Lilletorvet omsettes akevitt til kr. 80-100-125 pr. flaske. De «siste dagers heldige» tjener penger på krigen og de vanskeligheter denne skaper. Enn om man skaffet de mest brennevins-tørste et nødtvungent og påkrevet sanatorieopphold på jordarbeide og matauk?» (30.05.1942)