Ifølge en politikunngjøring er det fra og med i dag forbudt for alle menn i Arendal å vise seg på offentlig gate mellom kl. 21 og 4. Grunnen til portforbudet er at det i den siste tiden har forekommet handlinger rettet mot den tyske forsvarsmakt, og man går ut fra at handlingene har blitt utført av menn. (28.05.1942)