Eksilregjeringen mottar et brev fra tre sjømannsorganisasjoner og LO. De forteller om en økende misnøye blant sjøfolk under Nortraships ledelse, blant annet at man gjør for lite for å avverge krigsrisikoen. Organisasjonene mener det er på høy tid å rette på forholdene og foreslår å opprette et ansvarlig styre for Nortraship, bestående av representanter fra staten, rederne og sjøfolkenes organisasjoner. Regjeringen oppretter en komité som skal undersøke klagemålene. Etter en rekke møter blir det flertall for å opprette et råd for Nortraship, mens kritikken mot ledelsen blir avvist. (14.05.1942)

Operasjon Fritham: En norsk troppeavdeling på rundt 82 mann har kommet inn mot Svalbard med isbryteren DS Isbjørn (bildet) og fangstskuten DS Selis for å gjenopprette norsk suverenitet, etter at øygruppen ble evakuert i 1941. Skipene blir oppdaget av tyske fly og bombes på vei inn mot Barentsburg. I løpet av et kvarter er Isbjørn senket, mens Selis ligger i brann og synker. 15 mann og 24 hunder omkommer, og mange blir såret. Overlevende redder seg over isen inn til Barentsburg. Tyskerne bomber området hver dag i to uker etter dette. (14.05.1942)

Murgården Paléet i Oslo, oppført i 1744-45, står i brann. Bygget brenner ned og restene blir revet. Bygningen, som ligger mellom Oslo Børs og Jernbanetorget, har blant annet fungert som Norges tredje kongebolig. (14.05.1942)