Tyskerne starter opp propagandatiltaket Allgemeine Schiffahrtsaktion. Målet er å få noen av de rundt 1000 handelsskipene som seiler under allierte flagg til å gå inn i tyskkontrollerte eller nøytrale havner. Aksjonen angår skipsfarten i Atlanterhavet. Hovedbidraget er en halvtimes radioprogram hver dag med meldinger og hilsninger hjemmefra til sjøfolk ute. Det første halve året blir rundt 4500 meldinger overbragt, ispedd musikk og appeller til hjemlengselen blant sjøfolk. Ingen norske skip følger oppfordringene. (06.05.1942)

Utvidelse av Ullevåls kirurgiske avdeling er avsluttet. Operasjonsavdelingen er helt modernisert og utvidet. Nye sykestuer og nye splint- og gass-sikre tilfluktsrom i kjellerne. (06.05.1942)

Hirdmarinen blir etablert, og utgjør den sjømilitære delen av Quislings og NS’ paramilitære norske hird. Hirdmarinen er tiltenkt rollen som kjernen i fremtidens norske marine. Planene om å etablere en egen marinedel av hirden var klare allerede høsten 1940, men ble forpurret av den tyske marinen. Kriegsmarine har ønsket full kontroll på sjøen og har dermed ikke tillatt båter utenfor sin kontroll i norske farvann. Først nå klarer NS å komme til forståelse med tyskerne, men tyskerne vil fortsatt ikke ha noen væpnet sjømilitær styrke. På sommertid skal Hirdmarinen drive sjøtjeneste, på vinterstid undervisning i disipliner som navigasjon, sjømannskap, førstehjelp og signalisering. (06.05.1942)