MT Beth av Oslo torpederes og senkes av en tysk ubåt på reise fra Trinidad til England. To personer omkommer når livbåtene settes på vannet, mens 30 overlever. (18.05.1942)

Mange avgifter settes opp, for eksempel fra én til to øre på en pakke fyrstikker. Tobakksvarer og øl ilegges en avgift på 20-30 prosent av detaljprisen, og på vin og brennevin har Vinmonopolet lagt på en krigstilleggsavgift på 30 prosent. (18.05.1942)