100 tyske soldater kommer marsjerende opp den bratte veien forbi oppsynsmannsboligen på Håøya i Drøbaksundet. Rundt 30 av soldatene bærer munkedrakter med mørke hetter som dekker ansiktene. De stopper ved en lysning lenger inne i skogen, og snart høres skuddsalver. Det er Kåre Iversen Hafstad (18) fra Kristiansund som blir henrettet for forsøk på Englandsflukt og tyveri av båt. (25.02.1942)

Seks ubåter angriper en konvoi sørvest for Island, gjennom flere dager. To norske skip går ned: MT Eidanger og MT Finnanger, begge fra Westfal-Larsens rederi i Bergen. Alle 45 mann blir reddet fra Eidanger, mens Finnanger forsvinner med hele besetningen: 35 nordmenn og fire briter. (24.02.1942)

Oslo-politiet arresterer 14 menn som har drevet svartebørshandel med flere varer. De har blant annet tatt 15 kroner per kilo smør og 50 kroner kiloen for kaffe. (24.02.1942)

Arrestasjonene i Ålesund fortsetter. Rolf Strømsheim skriver om det i dagboka si. Kåre Viken er én av dem som har blitt arrestert, og han sendes til fengsel i Trondheim og blir sittende der i «mer enn tusen dager», noe som blir tittelen på boka han skal skrive om sitt fangeliv. Forfatter Sigurd Evensmo er én av flyktningene som først blir fengslet men senere kommer seg unna med hjelp fra motstandskvinnen Anne Marie Breien, og de dramatiske hendelsene gir grunnlaget for hans roman «Englandsfarere».

(23.02.1942)

Den britiske ubåten HMS Trident oppdager den tyske krysseren Prinz Eugen på vei mot Trondheim. Ubåten får inn et torpedotreff, slik at Prinz Eugen blir skadet og må taues til Lofjorden i Trondheimsfjorden for reparasjoner. Bildet viser Admiral Scheer og Prinz Eugen i Lofjorden. Senere sendes Prinz Eugen tilbake til Kiel for ytterligere reparasjoner. (23.02.1942)

Kirke- og undervisningsdepartementet kunngjør at lærere som ikke har trukket tilbake sine erklæringer om utmeldelse av Norges Lærersamband innen 1. mars, skal anses som avskjediget. Sågar sperres februar-lønningene noen steder i landet for å sette lærerne i en vanskelig økonomisk situasjon. Truslene får liten virkning og utmeldelser fortsetter å strømme inn til departementet. (23.02.1942)

Bruk av røde toppluer har blitt en «torn i kjødet» på tyskerne og NS. Disse er populære i bruk og blir betraktet som symbol på samhold og politisk motstand mot okkupasjonen. Det varsles at det fra 26. februar blir straffbart å bruke disse. (23.02.1942)

Under et møte i Oslo drøfter biskopene situasjonen etter avsettelsen av domprost Arne Fjellbu. Etter å ha konferert med Kristent Samråd, blir de enige om å nedlegge sine embeter. De utferdiger et brev til departementet som også blir sendt ut til alle prester og menigheter og skal leses opp i kirkene 1. mars. De bryter samvirket med statens kirkestyre, men gjør det klart at de fortsatt betrakter seg som menighetens tilsynsmenn:

(23.02.1942)

DS Torungen av Arendal torpederes og senkes av den tyske ubåten U-96 på reise fra Halifax til Charleston. Ni dager etter blir en vannfylt livbåt med en livløs førstemaskinist funnet. Resten av besetningen på 19 personer er borte. (22.02.1942)

MS Sama av Oslo torpederes og senkes av den tyske ubåten U-155 utenfor New Foundland, på reise fra St. John i konvoi. 19 personer omkommer. (22.02.1942)

De tyske krysserne Admiral Scheer og Prinz Eugen, samt fem destroyere, seilte fra Kiel-kanalen i går og har ankommet Bergen. De ble oppdaget av rekognoseringsfly fra Royal Air Force i Nordsjøen, men flyene ble skutt ned av tyske jagere. 17 fly fra hangarskipet HMS Victorious sendes mot Bergen, men de lykkes ikke i å angripe skipene. Tre av flyene skytes ned, mens resten gjør vendereis. De tyske skipene går videre mot Trondheim uten at RAF lykkes i å finne dem igjen. (22.02.1942)

I Ålesund slår Gestapo til mot englandsfarten og arresterer i alt 52 personer. 22 av disse kommer til å dø i fangenskap. Dette skjer etter at en eksportorganisasjon er infiltrert av Rinnanbanden. Blant annet blir MB Viggo, med 29 flyktninger om bord, tatt. Båten skulle levere flyktningene til en annen båt ved Valderøya, men på grunn av forsinkelser kom Viggo for sent, og den andre båten var da gått. To av Rinnans agenter, som hadde gitt seg ut for å være flyktninger, er om bord, og disse klarer å få gitt Rinnan beskjed. Like etter slår tyskerne til. Atten av de som er om bord blir senere henrettet. (22.02.1942)

Fru Haldis Negard Østbye taler til fullt hus i Klingenberg kino i Oslo: «Jødeproblemet er nøkkelen til verdensproblemet […] Norge huser 8-10 000 jøder.» (21.02.1942)

MT Egda av Bergen blir torpedert og skadet av den tyske ubåten U-107. Torpedoen treffer babord side, men Egda berger seg inn til Halifax og videre til reparasjon i New York. (21.02.1942)

MT Kongsgaard av Stavanger blir torpedert og senket av den tyske ubåten U-564, vest av Curacao på reise fra Venezuela til Curacao. 37 av 46 personer omkommer. (21.02.1942)

«Spark barna!» oppfordres det i Aftenposten, i en annonse for en barnepulk man dytter foran seg som en vanlig spark. (21.02.1942)

En fabrikk i Oslo-området har produsert sengetøy av papir og venter på Prisnemndas godkjennelse av priser. Papirgardiner er allerede i handelen, er populære og koster 2 kroner per sett. (21.02.1942)