Politidepartementet meddeler: «Foranlediget av at nordmenn under fiendtlige strandhugg folkerettsstridig er blitt bortført til utlandet, er Politidepartementet bemyndiget til å foreta sikring av det tidobbelte antall personer blant dem som vitterlig sympatiserer med fienden». (20.02.1942)

I alt 12 000 av landets 14 000 lærere har undertegnet erklæringen der de nekter å medvirke til den nazifiseringen av landets ungdom som Quisling-regjeringens lover av 5. februar la opp til. (20.02.1942)

Regjeringen vedtar 22 lover og et par forordninger, blant annet «Lov om utpantingsrett for bøter som ilegges befolkningen i et distrikt». (20.02.1942)

Etter gårsdagens avsetting av domprost Arne Fjellbu, innkaller biskop Berggrav landets øvrige biskoper øyeblikkelig til et møte i Oslo. (20.02.1942)