I Ålesund slår Gestapo til mot englandsfarten og arresterer i alt 52 personer. 22 av disse kommer til å dø i fangenskap. Dette skjer etter at en eksportorganisasjon er infiltrert av Rinnanbanden. Blant annet blir MB Viggo, med 29 flyktninger om bord, tatt. Båten skulle levere flyktningene til en annen båt ved Valderøya, men på grunn av forsinkelser kom Viggo for sent, og den andre båten var da gått. To av Rinnans agenter, som hadde gitt seg ut for å være flyktninger, er om bord, og disse klarer å få gitt Rinnan beskjed. Like etter slår tyskerne til. Atten av de som er om bord blir senere henrettet. (22.02.1942)