Kirke- og undervisningsdepartementet kunngjør at lærere som ikke har trukket tilbake sine erklæringer om utmeldelse av Norges Lærersamband innen 1. mars, skal anses som avskjediget. Sågar sperres februar-lønningene noen steder i landet for å sette lærerne i en vanskelig økonomisk situasjon. Truslene får liten virkning og utmeldelser fortsetter å strømme inn til departementet. (23.02.1942)