Seks ubåter angriper en konvoi sørvest for Island, gjennom flere dager. To norske skip går ned: MT Eidanger og MT Finnanger, begge fra Westfal-Larsens rederi i Bergen. Alle 45 mann blir reddet fra Eidanger, mens Finnanger forsvinner med hele besetningen: 35 nordmenn og fire briter. (24.02.1942)