Arrestasjonene i Ålesund fortsetter. Rolf Strømsheim skriver om det i dagboka si. Kåre Viken er én av dem som har blitt arrestert, og han sendes til fengsel i Trondheim og blir sittende der i «mer enn tusen dager», noe som blir tittelen på boka han skal skrive om sitt fangeliv. Forfatter Sigurd Evensmo er én av flyktningene som først blir fengslet men senere kommer seg unna med hjelp fra motstandskvinnen Anne Marie Breien, og de dramatiske hendelsene gir grunnlaget for hans roman «Englandsfarere».

(23.02.1942)