MT Anna Knudsen av Haugesund blir torpedert og skadet av en tysk ubåt nordvest for Skottland. Alle 23 om bord overlever. (09.02.1942)

DS Tolosa av Oslo blir torpedert og senket av en tysk ubåt på reise fra Jamaica til Pennsylvania. Alle om bord omkommer: 16 nordmenn, to svensker, én norsk-amerikaner og én brite. (09.02.1942)