Osvald-gruppen utfører et sprengningsforsøk av et oljelager på Vippetangen. Forsøket mislykkes. (25.02.1942)