Hitler sender ut ett av sine mest beryktede «Fører-dekreter»: I de besatte vest-europeiske områder skal man fra nå av bare ta opp til doms saker hvor «man straks kan avsi dødsdom». Alle øvrige arresterte «skal ved natt og tåke (bei Nacht und Nebel) sendes over grensen og til Tyskland hvor de skal isoleres fra omverdenen». Fra dette dekretet stammer betegnelsen NN-fanger, som blir sendt fra den ene konsentrasjonsleiren til den andre, under ynkverdige fohold. Det er meningen at disse menneskene bare skal «forsvinne». 1. februar gikk en slik transport med hundre fanger fra Norge til Tyskland. (07.02.1942)