Arrestasjonene i Ålesund fortsetter. Rolf Strømsheim skriver om det i dagboka si. Kåre Viken er én av dem som har blitt arrestert, og han sendes til fengsel i Trondheim og blir sittende der i «mer enn tusen dager», noe som blir tittelen på boka han skal skrive om sitt fangeliv. Forfatter Sigurd Evensmo er én av flyktningene som først blir fengslet men senere kommer seg unna med hjelp fra motstandskvinnen Anne Marie Breien, og de dramatiske hendelsene gir grunnlaget for hans roman «Englandsfarere».

(23.02.1942)

Den britiske ubåten HMS Trident oppdager den tyske krysseren Prinz Eugen på vei mot Trondheim. Ubåten får inn et torpedotreff, slik at Prinz Eugen blir skadet og må taues til Lofjorden i Trondheimsfjorden for reparasjoner. Bildet viser Admiral Scheer og Prinz Eugen i Lofjorden. Senere sendes Prinz Eugen tilbake til Kiel for ytterligere reparasjoner. (23.02.1942)

Kirke- og undervisningsdepartementet kunngjør at lærere som ikke har trukket tilbake sine erklæringer om utmeldelse av Norges Lærersamband innen 1. mars, skal anses som avskjediget. Sågar sperres februar-lønningene noen steder i landet for å sette lærerne i en vanskelig økonomisk situasjon. Truslene får liten virkning og utmeldelser fortsetter å strømme inn til departementet. (23.02.1942)

Bruk av røde toppluer har blitt en «torn i kjødet» på tyskerne og NS. Disse er populære i bruk og blir betraktet som symbol på samhold og politisk motstand mot okkupasjonen. Det varsles at det fra 26. februar blir straffbart å bruke disse. (23.02.1942)

Under et møte i Oslo drøfter biskopene situasjonen etter avsettelsen av domprost Arne Fjellbu. Etter å ha konferert med Kristent Samråd, blir de enige om å nedlegge sine embeter. De utferdiger et brev til departementet som også blir sendt ut til alle prester og menigheter og skal leses opp i kirkene 1. mars. De bryter samvirket med statens kirkestyre, men gjør det klart at de fortsatt betrakter seg som menighetens tilsynsmenn:

(23.02.1942)