Fru Haldis Negard Østbye taler til fullt hus i Klingenberg kino i Oslo: «Jødeproblemet er nøkkelen til verdensproblemet […] Norge huser 8-10 000 jøder.» (21.02.1942)