Fru Haldis Negard Østbye taler til fullt hus i Klingenberg kino i Oslo: “Jødeproblemet er nøkkelen til verdensproblemet […] Norge huser 8-10 000 jøder.” (21.02.1942)