London Radio har sendt ut en oppfordring til alle nordmenn om å holde seg innendørs i dag etter klokka 18. Dette til minne om de som har blitt henrettet av tyskerne. Oppfordringen får bred oppslutning. I Oslo har Nationaltheatret seks betalende tilskuere og Det Norske Teatret tyve. Også de fleste restauranter og kinoer er påfallende tomme. I Ålesund skriver NS-ordføreren: «Bak alle vinduer satt en ålesunder og trykket nesen mot ruten. Motvillig må jeg medgi at Ålesund ikke er en norsk by». (17.02.1942)

Gustav Adolf Neråsen, jernbanearbeider fra Øyer, blir arrestert for å være i besittelse av våpen. Han blir sendt til Møllergata 19, senere til Grini. Han blir senere henrettet i Trandumskogen. (17.02.1942)

32 av de arresterte 100 mennene fra Arendalsgruppen blir sendt til Tyskland, etter 18 måneders varetekt. Planen er å stille dem for Reichskriegsgericht (rikskrigsretten) i Berlin. (17.02.1942)

Helsemyndighetene stanser all omsetning og produksjon av pultost etter at det er oppdaget tyfussmitte i en del ostepartier. (17.02.1942)

Minister Skancke svarer på protestbrevet han har fått fra biskopene. Han svarer med det idémessige grunnlaget for loven om samfunnstjeneste: «Som ansvaret for barnets oppdragelse er lagt på foreldrene, er ansvaret for folkets oppdragelse lagt på staten». (17.02.1942)