Oslo-politiet arresterer 14 menn som har drevet svartebørshandel med flere varer. De har blant annet tatt 15 kroner per kilo smør og 50 kroner kiloen for kaffe. (24.02.1942)