På den daglige stabskonferansen hos Goebbels legges det fram en rapport fra Auswärtiges Amt om aksjonen for å inndra alle kirkeklokker i de besatte områder. Frankrike har sluppet unna ved å stille til rådighet en tilsvarende mengde metall. Danmark er holdt helt utenfor, og i Norge er det hele blitt temmelig mislykket fordi det viser seg at «de norske klokkene bare er på størrelse med kubjeller». (04.02.1942)

Fra 9. februar nedsettes rasjonen av kokesjokolader til én plate per måned. Aldersgrensen for tildeling heves fra 12 til 14 år. (04.02.1942)