MS Sama av Oslo torpederes og senkes av den tyske ubåten U-155 utenfor New Foundland, på reise fra St. John i konvoi. 19 personer omkommer. (22.02.1942)