DS Torungen av Arendal torpederes og senkes av den tyske ubåten U-96 på reise fra Halifax til Charleston. Ni dager etter blir en vannfylt livbåt med en livløs førstemaskinist funnet. Resten av besetningen på 19 personer er borte. (22.02.1942)

MS Sama av Oslo torpederes og senkes av den tyske ubåten U-155 utenfor New Foundland, på reise fra St. John i konvoi. 19 personer omkommer. (22.02.1942)

De tyske krysserne Admiral Scheer og Prinz Eugen, samt fem destroyere, seilte fra Kiel-kanalen i går og har ankommet Bergen. De ble oppdaget av rekognoseringsfly fra Royal Air Force i Nordsjøen, men flyene ble skutt ned av tyske jagere. 17 fly fra hangarskipet HMS Victorious sendes mot Bergen, men de lykkes ikke i å angripe skipene. Tre av flyene skytes ned, mens resten gjør vendereis. De tyske skipene går videre mot Trondheim uten at RAF lykkes i å finne dem igjen. (22.02.1942)

I Ålesund slår Gestapo til mot englandsfarten og arresterer i alt 52 personer. 22 av disse kommer til å dø i fangenskap. Dette skjer etter at en eksportorganisasjon er infiltrert av Rinnanbanden. Blant annet blir MB Viggo, med 29 flyktninger om bord, tatt. Båten skulle levere flyktningene til en annen båt ved Valderøya, men på grunn av forsinkelser kom Viggo for sent, og den andre båten var da gått. To av Rinnans agenter, som hadde gitt seg ut for å være flyktninger, er om bord, og disse klarer å få gitt Rinnan beskjed. Like etter slår tyskerne til. Atten av de som er om bord blir senere henrettet. (22.02.1942)