MK Rupee reiser fra Bremnes med 41 personer om bord. Destinasjon er Shetland. Dette er den siste store flyktningtransporten med fiskeskøyte. Etter dette opphører i all hovedsak den sivile flyktningtrafikken over Nordsjøen. Noe av årsaken er at flere av eksportorganisasjonene bak englandsfarten blir rullet opp av tysk etterretning og Gestapo med bistand fra Henry Rinnan og hans agenter. (10.02.1942)

Terboven utsteder, etter henstilling fra Quisling, et amnesti til de fleste personer som ble dømt i forbindelse med unntakstilstanden i Oslo i kjølvannet av melkestreiken i september. Personene blir enten løslatt eller får straffen nedsatt. (10.02.1942)