Hjemmebrenningen ser snart ut til å være en saga blott i Vest-Oppland. For 15-20 år siden, gikk det nesten ikke en dag uten at det kom melding om en eller annen hjemmebrenner som var knepet. Nå hører det til sjeldenhetene. Det er nok ikke så greit å skaffe seg råstoff til produksjonen lenger, skriver en avis. (05.02.1942)

Quisling har signert en tredje lov, som innfører forbud mot å sette opp minnesmerker over falne nordmenn uten at det er gitt samtykke fra Kulturdepartementet. (05.02.1942)

Quisling har også undertegnet «Lov om Norges Lærersamband». Denne bestemmer at alle lærere og lærerinner i offentlige og private skoler skal være medlemmer av Norges Lærersamband som nå opprettes. Den som ekskluderes skal ikke kunne drive lærervirksomhet. Den tilsatte lederen for sambandet, Orvar Sæther, understreker at «vrangvillighet» ikke vil bli tålt. (05.02.1942)

Quislings nye regjering har sitt første statsråd, og 13 ministre er til stede foruten Quisling selv:

(05.02.1942)

Quisling har i sitt første statsråd på Slottet undertegnet «Lov om nasjonal ungdomstjeneste». Loven innebærer at hver norske gutt og jente skal tjene folket og fedrelandet ved å gjøre tjeneste i NS’ ungdomsfylking. Tjenesten skal begynne 1. januar i det året ungdommen fyller 10 år og opphøre 31. desember det året han/hun fyller 18 år. Loven skal tre i kraft 1. mars og vekker spontan avsky hos de fleste. Lærerne blir bekymret over denne loven, spesielt fordi den vil tvinge dem til å oppdra elever som nazister. (05.02.1942)