I Woodhaven er det stor glede: Catalina RW 824 ankommer med kapteinløytnant Jørgensen ved spakene. Endelig har man fått en norsk sjøflystasjon, selv om den foreløpig bare kan mønstre ett fly. (18.02.1942)

Quisling har blitt møtt av en æresbataljon på Fornebu etter sitt besøk hos Hitler i Berlin. Etter møtet tror Quisling feilaktig at han skal få en større politisk rolle i Norge. Goebbels beskriver Quisling som naiv. (18.02.1942)