Sokneprest Arne Thu blir fengslet og satt på Møllergata 19 fordi han offentlig har gitt sin støtte til lærernes kamp mot nazifisering av skolen. Han blir senere overført til Grini, og der blir han etter hvert satt til å gjøre straffeeksersis, noe som ofte er svært brutale og utmattende seanser. (13.02.1942)

Hos en kjøpmann i Moelv finner politiet en pakke med i alt fem kilo kobberpenger som er gjemt unna. I alt har politiet siden i høst funnet 15-20 kilo vekslemynt som er holdt unna omsetningen. (13.02.1942)

Quisling er på statsbesøk i Berlin. Han har en samtale med Hitler, og ifølge Goebbels’ dagbok er det tydelig at Quisling tror han nå skal få spille en mer selvstendig rolle i Norge, bygge opp en norsk forsvarsmakt samt ta seg av vaktholdet og beskyttelsen av landets havner. Kort sagt regner han med en utvikling mot et fritt og uavhengig Norge. Gobbels har følgende tørre kommentar: «Dette er selvfølgelig naivt». I et intervju med et tysk nyhetsbyrå uttaler Quisling at han nå sitter med den makt som før har ligget hos Norges konge, regjering og storting. Igjen har Goebbels en betraktning fra sidelinjen: «Det er vel å overdrive noe, han har jo fortsatt en Reichskommissar over seg», skriver han og peker dermed på Terboven. (13.02.1942)