To biler med Gestapo-kjennetegn kommer til Ullevål sykehus og ber om å få utlevert fire syke fanger, derav stortingsmann Carl Wright, som ligger under streng bevoktning. Gestapo-mennene, som er motstandsmennene Arne Mollén og Roar Oppsahl i utkledning, fører fangene i dekning. (02.02.1942)

En ved-handler i Oslo blir arrestert og idømt to års fengsel for å ha tatt opp bestillinger på ved og innkassert 34 000 kroner uten at veden har blitt levert. En agent for vedkommende blir idømt fem måneders fengsel for å ha narret fem kjøpere til å betale seg 1200 kroner. (02.02.1942)

En lege i Oslo og en dyrlege i Svelvik blir av Medisinalstyrelsen fratatt retten til å skrive ut resepter på spiritus og brennevin for et halvt år. (02.02.1942)

Utenfor hovedpostkontoret i Oslo er det en lang kø av filatelister som vil sikre seg førstedagsstempel på de to nye Quisling-frimerkene. Også utenbys fra meldes det om stor interesse. (02.02.1942)

I Christiansands Tidendes referat av Quislings tale ved statsakten, har det sneket seg inn en trykkfeil. I referatet står det: «Intet kan bedre bekrefte riktigheten av den vei NS har gått og fremdeles går enn det faktum at det store gross av dets motstandere består av arbeidere, bønder, fiskere, og at den norske kvinne står ved deres side i kameratslig samhold». Det var selvfølgelig tilhengere ministerpresidenten sa. Saken vekker stor oppstandelse, det blir forhør og arrestasjoner, men det hele glir snart over. (02.02.1942)

Gårsdagens statsakt ble en stor skuffelse for Quisling og hans NS-kolleger. Det var Terboven som var hovedpersonen, og helt til det siste trodde NS-lederne at han ville frasi seg makt. Det skjedde ikke, og det er nå klart for alle at Terboven ikke vil gi fra seg noe av sin makt. Quisling er rasende over at Terboven igjen har ødelagt for han og ikke innfridd hans forhåpninger. (02.02.1942)