Magnus Johansen og Paul Andersen, begge fra Bogen, løslates fra Falstad. Begge ble arrestert i november, etter at de tok seg «ulovlig permisjon» fra arbeidet med jernbanen sør for Mo da Paul fikk en kraftig influensa. Magnus fulgte Paul til legen i Bogen, og det viser seg at legen ga ni dagers sykemelding til Paul. Likevel ble altså begge arrestert for ulovlig permisjon. Nå løslates de, mot at begge melder seg til fortsatt arbeidstjeneste. (16.02.1942)

Det går flyalarm i Vardø igjen. To fly kommer i stor høyde fra nord med kurs mot sør. Seks-sju bomber slippes på yttersiden av Skagodden, men ingen sivil skade selv om det er mye folk i gatene under angrepet. (16.02.1942)

Den britisk-norske samarbeidskomitéen – Anglo-Norwegian Collaboration Committee – har sitt første møte. Hovedoppgaven er å koordinere den militære virksomheten i Norge. Særlig viktig er forholdet mellom SOE og Milorg. (16.02.1942)