Under et møte i Oslo drøfter biskopene situasjonen etter avsettelsen av domprost Arne Fjellbu. Etter å ha konferert med Kristent Samråd, blir de enige om å nedlegge sine embeter. De utferdiger et brev til departementet som også blir sendt ut til alle prester og menigheter og skal leses opp i kirkene 1. mars. De bryter samvirket med statens kirkestyre, men gjør det klart at de fortsatt betrakter seg som menighetens tilsynsmenn:

(23.02.1942)