Quisling trer for første gang fram for mediene samlet. Det skjer på en felles pressekonferanse på Grand Hotel i Oslo, etter hjemkomsten fra Berlin. Under pressekonferansen opplyser han om en sterkt stigende tilslutning til NS og bebuder samtidig en mulig avgrensning av denne tilstrømningen. (19.02.1942)

Landets praktiserende jurister får sitt «samband» ved loven om Norges Advokatforbund. Høysterettsdommer Selmer er oppnevnt som landsleder. En aksjonskomité forbereder en protest på vegne av juristene. Man følger lærernes eksempel. (19.02.1942)

Domprost Arne Fjellbu i Trondheim blir avsatt av Kirke- og undervisningsdepartementet. Som domprost utnevnes en ny NS-prest fra Nord-Norge. Etter at politiet hadde hindret folk fra å komme inn i Nidarosdomen til Fjellbus gudstjeneste 1. februar, har både biskop og domprost protestert i skarpe ordelag. Fjellbu hevder at den spesielt tillyste gudstjenesten kl. 11 hadde «en ekstraordinær karakter», med blant annet Hirden i sluttede formasjoner. Fjellbu mener at menigheten ikke kunne berøves sin gudstjeneste i sin kirke, og kunne dermed ikke erklære seg skyldig i noen form for politisk demonstrasjon. Han blir dermed avsatt. (19.02.1942)