MS Leif blir torpedert og senket øst for Cape Hatteras på den amerikanske østkysten. Hele mannskapet rekker å komme seg i to livbåter. Den ene livbåten blir funnet av et svensk skip to dager senere, mens den andre livbåten med femten mann om bord forsvinner sporløst. (28.02.1942)

Etter noen uker i fangenskap i Falstad fangeleir blir David Isaksen, Wulff Isaksen, Abel Bernstein, David Wolfsohn, Efraim Schilowsky og Olav Sverre Benjaminsen framstilt for en tysk politirett, den såkalte SS- und Polizeigericht IX/Nord, Zweigstelle Drontheim. Rettens dommer er Gerhard Flesch, lederen for det tyske sikkerhetspolitiet i Midt-Norge. Flesch avsier dødsdom over fem av fangene; brødrene Isaksen, Bernstein, Wolfsohn og Benjaminsen. I morgen skal de seks fangene returnere til Falstad. (28.02.1942)

Skuta Selma, som går i vedtransport i Trondheimsfjorden, forsvinner sporløst. Det viser seg at hun driver inn i et minefelt i sterk kuling og snødrev, mens hun har den gamle seiljakten Morild på slep. Alle om bord forulykker. (28.02.1942)

I Stavanger oppfordres folk til å skaffe seg kålrabi så raskt som mulig, da potettilførslene har stoppet opp. Kaféene pålegges å servere kålrabi ved siden av poteter, selv om de måtte ha store beholdninger av poteter. (28.02.1942)

En dame i Tjølling strikker nå votter av menneskehår. Hun spinner tråden av en blanding av hår og saueull og får etter sigende et prima garn som egner seg utmerket til votter til bruk for eksempel i skogsarbeid. (28.02.1942)

Lærerne på Universitetet vil ikke forholde seg passive overfor konflikten mellom lærerne og NS-myndighetene. Universitetslærerne støtter nærmest enstemmig sine kolleger i skolen, og i samråd med blant andre professor Harald Schjelderup og høyesterettsdommer Ferdinand Schjelderup blir det utformet et protestskriv til minister Skancke. Bare noen få universitetslærere velger å ikke signere brevet.

(28.02.1942)

 

18 personer i Drangedal dømmes til fengsel eller bøter for å ha lyttet ulovlig på radio. Ytterligere seks venter på dom. (28.02.1942)

Tre nordmenn dømmes av tysk krigsrett til flere års tukthus for å ha plyndret likene og stjålet våpen fra besetningen på et fly som har styrtet i Nord-Norge. (28.02.1942)

Det oppdages at to 21 år gamle menn har presentert seg som politimenn og hirdmenn, og under dekke av dette tilegnet seg blant annet gjenstander av gull og sølv fra private, ilagt mulkter og beslaglagt tobakk i forretninger. De har vist frem skilt som angivelig skulle fungere som polititegn. Begge blir arrestert. (28.02.1942)

Ministrene Skancke og Stang har opplyst til pressen at ungdomstjenesten skal settes i verk allerede «i de nærmeste dager etter 1. mars». (28.02.1942)

Etter at NS’ statistiske kontor har arbeidet med å opprette et register over «jødiske firmaer» og et «jødekartotek», har det tyske politiet nå tatt initiativ til opprettelsen av folkeregistre i alle kommuner. Per nå er det folkeregister i bare omtrent 42 bykommuner og 49 større landkommuner, for til sammen rundt halvparten av landets befolkning. (28.02.1942)