Fritz Todt, som leder den tyske halvmilitære organisasjonen Organisation Todt, som utfører anleggs- og byggeoppdrag i Tyskland og okkuperte områder, omkommer i en flyulykke. Hitler befalte i oktober at det er Organisation Todt som skal konstruere befestninger, veier og jernbanelinjer i Norge. Albert Speer (bildet) overtar som rustningsminister etter Fritz Todt, og med det skal virksomheten i Norge bli trappet kraftig opp organisert under Einsatzgruppe Wiking. (08.02.1942)

Det norske kommandoflagget heises over flyhavnen Woodhaven nær Dundee, og dermed er «1477 (Norwegian) Flight» – senere 333-skvadronen – født, en gruppe på tre amfibiefly. Hensikten er å opprette hemmelig kontakt med undergrunnsbevegelsen i Norge. Idéen kom fra flyver og marinekaptein Finn Lambrechts. (08.02.1942)

Sosialdepartementet innleder forhandlinger med Arbeidernes Faglige Landsorganisasjon, med sikte på å få innført en felles tariff for norske arbeidere ved alle bygg og anlegg. Forhandlingene kommer til å drøye lenge i tid. (08.02.1942)

Det er uvær med sterk storm i Harstad. Halve taket på den store, tyske garasjen i Storgata 26-28 blåser av. (08.02.1942)