DS Torungen av Arendal torpederes og senkes av den tyske ubåten U-96 på reise fra Halifax til Charleston. Ni dager etter blir en vannfylt livbåt med en livløs førstemaskinist funnet. Resten av besetningen på 19 personer er borte. (22.02.1942)