MS Heina av Bergen blir torpedert og senket av to tyske ubåter på reise fra New York til Liverpool. Alle 29 om bord blir reddet. (11.02.1942)

Det blir slutt på varmtvannet i leiligheter som har sentraloppvarming etter at brenselsmyndighetene har gitt forbud mot å bruke fast brensel til oppvarming av vann. Bare sykehus er unntatt fra regelen. (11.02.1942)

Det kommer ny lov om forbud mot utgivelse av nye aviser og lignende uten tillatelse. Loven omfatter også medlemsblader for foreninger. Senere blir loven utvidet til å omfatte alle trykte skrifter. (11.02.1942)