100 tyske soldater kommer marsjerende opp den bratte veien forbi oppsynsmannsboligen på Håøya i Drøbaksundet. Rundt 30 av soldatene bærer munkedrakter med mørke hetter som dekker ansiktene. De stopper ved en lysning lenger inne i skogen, og snart høres skuddsalver. Det er Kåre Iversen Hafstad (18) fra Kristiansund som blir henrettet for forsøk på Englandsflukt og tyveri av båt. (25.02.1942)